Mikkelin seudun yritystapahtumat

Työpaja: Purkamisesta kiertotalouteen III - Osaamisen tarpeet ja haasteet tulevaisuudessa

Rakennusten purkaminen on kasvava markkina ja tarjoaa paljon mahdollisuuksia kehittää uutta liiketoimintaa ja samaan aikaan vähentää kasvihuonepäästöjä ja luonnonvarojen käyttöä.

Purkamiseen kohdistuu paljon muutospaineita tiukentuneiden kiertotaloustavoitteiden ja lainsäädännön takia. Purkamisen ja rakentamisen yhdistäminen vie kiertotaloutta uudelle tasolle, ja purettavat rakennukset tulisi nähdä myös materiaalivarastona, ei vain purkujätteenä.

Kiertotalouden tavoitteiden toteutuminen edellyttää myös soveltuvan osaamisen kehittämistä ja tulevaisuuden ammattilaisten koulutusta. Osallistu työpajaan ja tule mukaan kehittämään ajatuksia rakentamisen ja purkamisen kiertotalouteen liittyvistä liiketoimintamahdollisuuksista ja niihin liittyvien esteiden ratkaisuista.

Työpajassa kuullaan esimerkkejä rakennetun ympäristön ammatillisen ja korkeakoulutuksen kehittämisestä. Tilaisuus on tarkoitettu purkuhankkeisiin ryhtyville, rakennus-, purku-, suunnittelu- ja konsultointiyrityksille, valvojille, kierrätyssektorin toimijoille, paikallisille oppilaitoksille ja opiskelijoille sekä viranomaisille. Tilaisuuden toteuttavat yhteistyössä CityLoops-, ARKI- ja Rapurc-hankkeet.

Muista merkata työpajatyöskentelyä varten mihin ryhmään olet halukas liittymään.

Työpaja järjestetään etänä Teamsissä, ilmoittautuneille lähetetään Teams-linkki 2 päivää ennen tilaisuutta. Ryhmätyöskentelyssä käytetään totuttuun tapaan Miro-alustaa.
AIKA 18.2.2022 8:20 - 12:00
MAX. OSALLISTUJAMÄÄRÄ 50
VIIMEINEN ILMOITTAUTUMISPÄIVÄMÄÄRÄ 16.2.2022
TILAISUUDEN TYYPPI Miksein järjestämä tilaisuus (Y3)
LIITTEET  Kutsu ja ohjelma
TILAISUUTEEN EI VOI ENÄÄ ILMOITTAUTUA! Viimeinen ilmoittautumispvm oli 16.02.2022.

EAKRCL


 

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy


Sammonkatu 12, 50130 Mikkeli
Puh. 015 361 600
info@mikseimikkeli.fi
www.mikseimikkeli.fi