Palaa takaisin | Tulosta

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy
Tapahtumatuloste - Palvelumuotoilun valmennus 3.2. - 22.3.2021

13.5.2021

Palvelumuotoilun valmennus 3.2. - 22.3.2021


Palvelumuotoilun lähtökohtana on asiakaslähtöinen palveluiden kehittäminen, jossa palvelu rakennetaan vastaamaan sekä asiakkaan tarpeita että yrityksen liiketoiminnan tavoitteita.

Palvelumuotoilun valmennussarja koostuu neljästä valmennuskerrasta (á 4 h), joiden sisällöt käsittelevät mm. palvelumuotoilun perusteita ja tavoitteita, palvelumuotoilun prosessia sekä sen toteuttamista. Valmennuksen aikana yritykset saavat työvälineitä oman toimintansa kehittämiseen palvelumuotoilun keinoja hyödyntäen.

Valmennuksen ajankohdat*:

• ke 3.2. klo 12-16 Johdatus palvelumuotoiluun ja muotoiluajatteluun
• ke 17.2. klo 12-16 Palvelumuotoilun prosessi – OSA I
• ke 10.3. klo 12-16 Palvelumuotoilun prosessi – OSA II
• ma 22.3. klo 12-16 Palvelumuotoilun johtaminen

Valmennussarja on räätälöity hyvinvointi- ja terveysteknologia-alan yrityksille, jotka ovat ReissuEllu – hyvinvointia kehittävä liikkuva oppimisympäristö -hankkeen yrityskumppaneita. Valmennukseen voivat osallistua myös hankkeen ulkopuoliset yritykset.

Valmennus järjestetään Teamsin välityksellä, ja se on yrityksille maksuton. Toimivien yhteyksien takaamiseksi osallistujamääräksi on asetettu max 3 hlö / yritys.

Ilmoittautuminen ke 27.1. mennessä alla olevan linkin kautta. Yhdellä ilmoittautumisella ilmoittaudutaan koko valmennussarjaan.

Kouluttaja: FT, palvelumuotoilun kouluttaja Marjo Kamila

Valmennus toteutetaan ReissuEllu-hankkeen kautta, jonka rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto ja Etelä Savon elinkeino -, liikenne ja ympäristökeskus.


*Valmennuspäivien sisällöt:

1. valmennus ke 3.2. klo 12-16
Johdatus palvelumuotoiluun ja muotoiluajatteluun

- Mitä palvelumuotoilu tarkoittaa ja miksi se on ajankohtainen?
- Lähtökohtana muotoiluajattelun perusteiden ymmärtäminen.
- Palvelumuotoilun prosessimallin esittely pääkohdin.
- Asiakaskokemus on mielikuvakokemus – mistä mielteet syntyvät?
- Empaattinen asiakkaan kohtaaminen – mitä ja miten se saavutetaan?
- Mitä uutta palvelumuotoilu on tuonut palveluiden kehittämiseen?
- Mihin palvelumuotoilua voi soveltaa?

2. valmennus ke 17.2. klo 12-16
Palvelumuotoilun prosessi – OSA I

- Eritellään ja ymmärretään palvelumuotoilun prosessin keskeiset alkuvaiheet:
1. tutkija ja määrittele; 2. ymmärrä ja kartoita.
- Työkaluja ja menetelmiä vaiheiden 1. ja 2. käytännön soveltamiseen.
- Palvelupolku - asiakkaan palvelutuokiot ja kontaktipisteet.
- Palvelumuotoilun oikean yritys-casen esittely.

3. valmennus ke 10.3. klo 12-16
Palvelumuotoilun prosessi – OSA II

- Eritellään ja ymmärretään palvelumuotoilun prosessin seuraavat vaiheet:
3. kehitä ja ideoi; 4. toimita ratkaisu.
- Työkaluja ja menetelmiä vaiheiden 3. ja 4. käytännön soveltamiseen.
- Palvelumuotoilun oikean yritys-casen esittely ja caseen liittyneen työkalun harjoittelu yhdessä.
- Organisaation sisäisen palvelumuotoilun merkitys yrityksen menestystekijänä.

4. valmennus ma 22.3. klo 12-16
Palvelumuotoilun johtaminen

- Palvelumuotoilun projektin suunnittelu ja sen johtaminen.
- Palvelumuotoilun eri tasoja yrityksessä.
- Vinkkejä onnistuneeseen palvelun muotoiluun.
- Kohti muotoilulähtöistä organisaatiota – mitä pitää ottaa huomioon?
- Palvelumuotoilun briefin merkitys, mikäli palvelumuotoilu tilataan yrityksen ulkopuolelta.
- Yhteenveto valmennuskokonaisuudesta.

Lisätietoja valmennuksesta:

Marjo Kamila, +358 40 502 2690, marjo.kamila@netikka.fi
Kirsi Mättölä, +358 44 036 1606, kirsi.mattola@mikseimikkeli.fi