Palaa takaisin | Tulosta

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy
Tapahtumatuloste - Etelä-Savon Digiekosysteemin työpaja: Vision viimeistely

13.5.2021

Etelä-Savon Digiekosysteemin työpaja: Vision viimeistely


KUTSU

Kutsumme teidät osallistumaan Xamkin ESDIH-hankkeen fasilitoimaan Mikkelin/Etelä-Savon Digiekosysteemin kehittämistyöpajaan torstaina 22.4. klo 12:00-14:00. Teams-kutsu ilmoittautuneille lähetetään tapahtumaa edeltävänä päivänä.

Työpajassa jatketaan digiekosysteemin tavoitteiden artikulointia yhteistyössä yritysten, koulutuksen ja julkisen sektorin kanssa.

Työpaja on jatkumoa viime vuonna käynnissä olleelle MikseiMikkelin ja Xamkin Uutta digivirtaa Etelä-Savoon -hankkeelle, jonka yhtenä tarkoituksena oli kehittää ohjelmistoalan koulutuksen ja yritysten yhteistyötä alueella. Tämän jälkeen järjestimme tammikuussa 2021 MikseiMikkelin toimesta ja Metatavun Mikko Lammen vetämänä Digiekosysteemin Kick off -tilaisuuden, jossa kartoitimme alueen ICT-alan yritysten halukkuutta digiekosysteemin rakentamiseen ja verkostoitumiseen elinkeinoelämän digitalisaation, liiketoiminnan kasvun ja yhteistyön edistämiseksi. Kick off -tilaisuuden jälkeen järjestimme maaliskuussa pienemmän työpajan digiekosysteemin tavoitteiden, vision ja mission määrittämiseksi, jonka tuloksena näimme tarpeelliseksi kutsua mukaan yhä enemmän alueen digialan toimijoita.

Työpaja on osa Xamkin ETELÄ-SAVON DIGITAALINEN INNOVAATIOKESKITTYMÄ (ESDIH) -hanketta, joka on Etelä-Savon maakuntaliiton rahoittama Lump Sum -hanke. Hankkeessa on tarkoituksena luoda yhteistyössä yritysten ja alueellisten toimijoiden kanssa suunnitelmat digitaalisen innovaatiokeskittymän perustamiselle. Digitaaliset innovaatiokeskittymät (Digital Innovation Hub, DIH) ovat monen toimijan verkostoja, jotka pyrkivät edistämään alueen yritysten digitaalista murrosta. Digitaaliset innovaatiokeskittymät tarjoavat yrityksille yhden luukun periaatteella monipuolisia digitalisaatiota tukevia palveluja kuten liiketoiminnan ja osaamisen kehitystä, testauspalveluja ja infrastruktuuriin yhteiskäyttöä, verkostojen rakentamista sekä rahoitusneuvontaa. Keskittymillä on usein sovellusalue- tai teknologiafokus sekä vahva kytkentä alueelliseen erikoistumiseen.

Lisätietoa hankkeesta: https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/etela-savon-digitaalinen-innovaatiokeskittyma-esdih/

Terveisin,
Kati Saltiola, MikseiMikkeli ja Sami Jantunen, Xamk