Mikkelin seudun yritystapahtumat

Palvelumuotoilun valmennus 3.2. - 22.3.2021

Palvelumuotoilun lähtökohtana on asiakaslähtöinen palveluiden kehittäminen, jossa palvelu rakennetaan vastaamaan sekä asiakkaan tarpeita että yrityksen liiketoiminnan tavoitteita.

Palvelumuotoilun valmennussarja koostuu neljästä valmennuskerrasta (á 4 h), joiden sisällöt käsittelevät mm. palvelumuotoilun perusteita ja tavoitteita, palvelumuotoilun prosessia sekä sen toteuttamista. Valmennuksen aikana yritykset saavat työvälineitä oman toimintansa kehittämiseen palvelumuotoilun keinoja hyödyntäen.

Valmennuksen ajankohdat*:

• ke 3.2. klo 12-16 Johdatus palvelumuotoiluun ja muotoiluajatteluun
• ke 17.2. klo 12-16 Palvelumuotoilun prosessi – OSA I
• ke 10.3. klo 12-16 Palvelumuotoilun prosessi – OSA II
• ma 22.3. klo 12-16 Palvelumuotoilun johtaminen

Valmennussarja on räätälöity hyvinvointi- ja terveysteknologia-alan yrityksille, jotka ovat ReissuEllu – hyvinvointia kehittävä liikkuva oppimisympäristö -hankkeen yrityskumppaneita. Valmennukseen voivat osallistua myös hankkeen ulkopuoliset yritykset.

Valmennus järjestetään Teamsin välityksellä, ja se on yrityksille maksuton. Toimivien yhteyksien takaamiseksi osallistujamääräksi on asetettu max 3 hlö / yritys.

Ilmoittautuminen ke 27.1. mennessä alla olevan linkin kautta. Yhdellä ilmoittautumisella ilmoittaudutaan koko valmennussarjaan.

Kouluttaja: FT, palvelumuotoilun kouluttaja Marjo Kamila

Valmennus toteutetaan ReissuEllu-hankkeen kautta, jonka rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto ja Etelä Savon elinkeino -, liikenne ja ympäristökeskus.


*Valmennuspäivien sisällöt:

1. valmennus ke 3.2. klo 12-16
Johdatus palvelumuotoiluun ja muotoiluajatteluun

- Mitä palvelumuotoilu tarkoittaa ja miksi se on ajankohtainen?
- Lähtökohtana muotoiluajattelun perusteiden ymmärtäminen.
- Palvelumuotoilun prosessimallin esittely pääkohdin.
- Asiakaskokemus on mielikuvakokemus – mistä mielteet syntyvät?
- Empaattinen asiakkaan kohtaaminen – mitä ja miten se saavutetaan?
- Mitä uutta palvelumuotoilu on tuonut palveluiden kehittämiseen?
- Mihin palvelumuotoilua voi soveltaa?

2. valmennus ke 17.2. klo 12-16
Palvelumuotoilun prosessi – OSA I

- Eritellään ja ymmärretään palvelumuotoilun prosessin keskeiset alkuvaiheet:
1. tutkija ja määrittele; 2. ymmärrä ja kartoita.
- Työkaluja ja menetelmiä vaiheiden 1. ja 2. käytännön soveltamiseen.
- Palvelupolku - asiakkaan palvelutuokiot ja kontaktipisteet.
- Palvelumuotoilun oikean yritys-casen esittely.

3. valmennus ke 10.3. klo 12-16
Palvelumuotoilun prosessi – OSA II

- Eritellään ja ymmärretään palvelumuotoilun prosessin seuraavat vaiheet:
3. kehitä ja ideoi; 4. toimita ratkaisu.
- Työkaluja ja menetelmiä vaiheiden 3. ja 4. käytännön soveltamiseen.
- Palvelumuotoilun oikean yritys-casen esittely ja caseen liittyneen työkalun harjoittelu yhdessä.
- Organisaation sisäisen palvelumuotoilun merkitys yrityksen menestystekijänä.

4. valmennus ma 22.3. klo 12-16
Palvelumuotoilun johtaminen

- Palvelumuotoilun projektin suunnittelu ja sen johtaminen.
- Palvelumuotoilun eri tasoja yrityksessä.
- Vinkkejä onnistuneeseen palvelun muotoiluun.
- Kohti muotoilulähtöistä organisaatiota – mitä pitää ottaa huomioon?
- Palvelumuotoilun briefin merkitys, mikäli palvelumuotoilu tilataan yrityksen ulkopuolelta.
- Yhteenveto valmennuskokonaisuudesta.

Lisätietoja valmennuksesta:

Marjo Kamila, +358 40 502 2690, marjo.kamila@netikka.fi
Kirsi Mättölä, +358 44 036 1606, kirsi.mattola@mikseimikkeli.fi
AIKA 3.2.2021 12:00 - 22.3.2021 16:00
PAIKKA Teams
MAX. OSALLISTUJAMÄÄRÄ 100
VIIMEINEN ILMOITTAUTUMISPÄIVÄMÄÄRÄ 27.1.2021
TILAISUUDEN TYYPPI Miksein järjestämä tilaisuus (Y3)
TILAISUUTEEN EI VOI ENÄÄ ILMOITTAUTUA! Viimeinen ilmoittautumispvm oli 27.01.2021. 

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy


Sammonkatu 12, 50130 Mikkeli
Puh. 015 361 600
info@mikseimikkeli.fi
www.mikseimikkeli.fi